استقبال و مشارکت گسترده زنان از اعتصاب در کردستان

0
249

استقبال و مشارکت گسترده زنان از اعتصاب در کردستان، ديباعليخاني از فعالين جنبش رهائي زن در گفتگو با مينوهمتي گزارش ميدهد
RahaiZan.TV MinoHemati Interviews Diba Alikhani a women rights activist about the role of women in the recent general strike in Kurdistan of Iran.