Monday, March 7, 2016

نظر شما در مورد 8 مارس روزجهانی زن چیست؟ What is your Opinion about March 8
What is your Opinion about March 8, International Women's Day
نظر شما در مورد 8 مارس روزجهانی زن چیست؟
با پاسخ تنی چند از فعالین سیاسی - اجتماعی مدافع حقوق زن آشنا میشویم.

با سپاس از همکار عزیز سونیا راد برای تهیه و ارسال این بخش از برنامه و همچنین با سپاس فراوان از معصومه فتحی،سعید محمدی، شراره رضائی، پیمان حسینی، پریسا عبیدی، امین قضائی و سونیا راد که نظراتشان را بینندگان ما سهیم شدند.
مشتاقیم که نظر شما بیننده عزیز را نیز دریافت کنیم

سپاس
مینو همتی
What is your Opinion about March 8, International Women's Day
This program was broadcast via Channel One  towards Iran, Middle East, Europe and North America

No comments:

Post a Comment