Sunday, June 9, 2013

در ادامه نظرسنجی در مورد انتخابات رژیم اسلامی Election Interview with Sirvan Fattahiمینو همتی در ادامه نظرسنجی در مورد انتخابات رژیم اسلامی
، نظریک جوان، سیروان فتاحی فعال سیاسی مدنی مقیم نروژ را جویا میشود
Mino Hemati Rahaizan TV Producer / Anchor, interviews Sirvan Fatahi a civil and political activist from, who is residing in Norway. The interview is part of collection views about Islamic Regime's "election" in Iran.
-----------------------------------------
Script of the interview in Norwegian language:

Vi er i starten av valget av iransk regime, denne gangen er vi i Norge og skal snakke med en ung politiker fran Iran med navn Sirvan Fatahi. Velkommen til våres program.  

Hei takk for invitasjon 
du har levd i Norge i noen år, og hva er den største forskjellen mellom norske og iranske valg? Og hva har du å si om dette?

I Norge, er det en enhet kalt Vokterrådet. Vokterrådets jobb er å identifisere kvalifiserte kandidater. Eller bedre å si at det ikke er nødvendig. To eller tre av de store partiene er i den herskende klassen og valget for en periode på folk stemme for er rettmessig. Forskjellen her er at folk i Norge føler at de har lov til stemme, men i Iran er det ikke sånn. Valgene i Norge er mer komplekse, men jeg vil gjerne snakke om valget i Iran.

Hva er din mening om valget for den yngre generasjon??

Først av alt tror jeg ikke folk i valget i Iran har noen rett til å velge sin kandidat. Og hvis de har denne retten, vil de stemme på iransk islamsk regime.

For det andre: folk kan bare stemme på de som er godkjent av vokterrådet. Så under disse vilkårene, så de må altså velge ut i fra de kandidatene som er valgt av vokterrådet, og kan ikke velge fritt selv.

For det tredje: eks hvis vokterrådet ikke kommer til å stoppe noen fra å kunne bli kandidat i valget, vil feks 70 000 000 stille til å bli president. Så denne presidenten vil da jobbe under iransk islamsk lov, så hvordan kan du da forvente forbedringer fra regjeringen?

Selv f.eks. formynderskap av islamske jurister er valgfritt, er det ikke riktig at valget burde være mellom juristene. Og den som da blir valgt fortsetter og spille rollen som øverstkommanderende sau.

Jeg sier at feks: hvis det skulle være et valg for alle de viktige stillingene i regjeringen. Vi har valgt Feks: turturister, sivil politiet, pasadar, ettelaat, etc. til å styre landet. Hva er da poenget hvis vi da kommer til å velge disse menneskene til å styre landet?

Eks: hvis du er i Tyskland under Hitler, bare tenk da på å ha et fullt fritt valg under fasisme. inntil du har et fasistisk system, spiller karakterene i myndigheter ingen rolle. Fordi dette ville ikke forandre på karakteren på fasismen. Kanskje en bedre fasisme vil komme til regjering og i steden for å drepe tusner på tusner av mennesker i mursteinsovner, drep de en etter en med en god kniv. Kommer det til å bli en forandring?

I systemet i Iran er det ikke presidenten, formynderskap av islamske jurister eller ettelat som er problemet, det er det iranske Islamiske regime som er problemet. Systemet er i mot menneskeheten og er umenneskelig og ubrukelig, det er grunnelggende anti-human og anti-woman. År etter år lager de et helvette for menneskenes liv i Iran. Dette systemet burde tilintetgjøres, og når det blir tilintetgjort kan vi ha et valg for en ny regjering og ny president.

Tror du den yngre generasjon kommer til å få noe ut av det nye valget? 
Nei! Den yngre generasjon kommer ikke til å få noe ut av det nye valget. Og jeg vil si til folk at de ikke skal stole på dette valget og ikke stemme.

Takk for at du var med i dette programmet!No comments:

Post a Comment