Saturday, February 13, 2010

گفتگوي مينو همتي با مريم افراسيابپور فعال حقوق زنان در سوئد پيرامون دومين سمينار سازمان م Organisation of International Fight for Women's Rights-Part2گفتگوي مينو همتي با مريم افراسيابپور فعال حقوق زنان در سوئد پيرامون
دومين سمينار سازمان مبارزه جهاني براي حقوق زنان به زبانهاي سوئدي، کردي و انگليسي
Mino Hemati interviews Mariam Afrasiabpour about the International cooperation
against honour based violence
///////////////////////////////////////
Seminar at Culturen in Västerås
In memory of Fadime
Topic: International cooperation
against honour based violence
January 21, 2010
The seminar day is arranged by the County Administrative Board in
Västmanland, Arosdöttrarna, ABF - Workers’ Educational Association
and the Organisation of International Fight for Women’s Rights.
Seminars are held in Swedish, Kurdish and English.
///////////////////////////////////////////////////////
Seminariedag på Culturen i Västerås
Till minne av Fadime
Tema: Det internationella
samarbetet mot hedersbaserat våld
21 januari 2010
Lokal: Culturen,
Sintervägen 6
i Västerås

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Västmanland, Arosdöttrarna,
ABF och föreningen Internationell kamp för kvinnors rättigheter.
Seminarierna hålls på Svenska, Kurdiska och Engelska.

No comments:

Post a Comment