Wednesday, February 16, 2005

مصاحبه با ديانا نامي پيرامون مبارزه با قتلهاي ناموسيمصاحبه با ديانا نامي پيرامون مبارزه با قتلهاي ناموسي

Rahaizan.TV; Mino Hemati interviews Diana Nami on the issue of "honor' killing.

No comments:

Post a Comment